בחינה בחשבון כיתה ג, כפל בדרך של פילוג

בחינה בחשבון כיתה ג, כפל בדרך של פילוג
בחינה בחשבון לכיתה כ להדפסה, פתרו את תרגילי הכפל המופיעים בדף זה בדרך של פילוג בלבד
  
  • סרטים
  • יצירה
  • משחקים