חוש חש הבלש פרק 58-הוקוס פוקוס

ד"ר רשע מתכנן לגנוב את הכספות במופע הקסמים, על חוש חש מוטלת המשימה לחקור איך מתכוון לעשות זאת ד"ר רשע ולמנוע את הצלחת המזימה.
הדיווח נשלח בהצלחה