חוש חש הבלש פרק 71-אלוף החידונים

ד"ר רשע משתמש באנשים תמימים לצורך שוד רכב ,האנשים לא זוכרים לאחר המעשה את מה שאירע , חוש חש יוצא מיד למשימתו להגן על משלוח המכוניות שצריך להגיע .
הדיווח נשלח בהצלחה