דף צביעה רב בודק את הלולב לחג סוכות

דפי צביעה לחג סוכות הרב בודק עם הלולב פסול.
הדיווח נשלח בהצלחה