המלחמה הגדולה

אתם בתוך טנק, עליכם לחסל את כל המטוסים והפצצות של האויב שיהיה בהצלחה.
הדיווח נשלח בהצלחה