תישן סבל'ה, תישן - שיר מתוק לפני השינה

תישן סבל'ה, תישן - שיר לפני השינה לנכד ולסבא
הדיווח נשלח בהצלחה