היה היה, החיים: פרק 25: תיקונים

סקרנים לדעת מה אפשרלתקן בגוף שלנו ומי האחראים לתיקונים? מה דעתכם האם יש תיקונציק שנכנס לגוף שלנו ומתקן את המקולקל?...
הדיווח נשלח בהצלחה