חיפזון וזהירון שרים מחרוזת משירי שבועות

הדוד יובב וחברי השכונה שרים במושב משירי שבועות מתוך התוכנית של חיפזון וזהירון
הדיווח נשלח בהצלחה