שיר לחג הסוכות נעמי שמר שרה שלומית בונה סוכה

שיר לחג הסוכות נעמי שמר שרה שלומית בונה סוכה
הדיווח נשלח בהצלחה