משחק מכוניות בית ספר לנהגיה

עליכם להיות מרוכזים , כל שלב נמדד בזמן, המטרה להגיע ליעד מבלי לדרוס אף אחד ומבי לעבור על חוקי התנועה
הדיווח נשלח בהצלחה