אילנה רובינא והדודאים שרים שיר לחג סוכות שלומית בונה סוכה

אילנה רובינא והדודאים שרים שיר לחג סוכות שלומית בונה סוכה
הדיווח נשלח בהצלחה