מרוצי קופים משחק מכוניות מצחיק

תבחרו קוף ותנסו לנצח את הקוף היריב, בדרך תשתמשו בונוסים כדי להפריע ליריב. איך: עם החצים לתזוזה מקש הרווח להפעיל בונוס
הדיווח נשלח בהצלחה