"הינה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"

שיר לשבת בביצוע יהורם גאון, במיוחד לקבלת שבת "הינה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"
הדיווח נשלח בהצלחה