ביצוע חזני לשיר השבת "שלום עליכם מלאכי השלום"

השיר "שלום עליכם מלאכי השלום" בביצוע מרגש לקראת שבת
הדיווח נשלח בהצלחה