"בואי המלכה" שיר נהדר לשבת

ביצוע חמוד מתוך שירים וסיפורים לשבת לשיר הידוע "בואי המלכה"
הדיווח נשלח בהצלחה