"ישמח השמים" שיר לשבת

איתן מסורי בביצוע עולה לשיר השבת "ישמחו השמים"
הדיווח נשלח בהצלחה