"בואי המלכה" שיר נהדר לשבת

רינת בשיר נרגש לקבלת שבת "בואי המלכה"
הדיווח נשלח בהצלחה