רינת בשיר לשבת "שיר למעלות"

מתוך קבלת שבת עם רינת הניגון הידוע "שיר למעלות"
הדיווח נשלח בהצלחה